NanDesuKa :: Nyaa ISS

Browsing NanDesuKa's torrents (7124)

Category Name Link Size Date
Anime - Non-English-translated Genjitsu Shugi Yuusha no Oukoku Saikenki - S01E16 - VOSTFR 1080p WEB x264 -NanDesuKa (ADN).mkv 545.9 MiB 2022-01-22 21:13 73 12 109
Anime - Non-English-translated Genjitsu Shugi Yuusha no Oukoku Saikenki - S01E16 - VOSTFR 720p WEB x264 -NanDesuKa (ADN).mkv 292.0 MiB 2022-01-22 21:13 18 6 29
Anime - Non-English-translated Genjitsu Shugi Yuusha no Oukoku Saikenki - S01E16 - VOSTFR 480p WEB x264 -NanDesuKa (ADN).mkv 118.0 MiB 2022-01-22 21:13 1 0 4
Anime - English-translated 86 - Eighty Six - S01E18 - ENG 1080p WEB x264 -NanDesuKa (CR).mkv 1.3 GiB 2022-01-22 20:44 48 7 74
Anime - English-translated 86 - Eighty Six - S01E18 - ENG 720p WEB x264 -NanDesuKa (CR).mkv 696.2 MiB 2022-01-22 20:44 8 3 26
Anime - English-translated 86 - Eighty Six - S01E18 - ENG 480p WEB x264 -NanDesuKa (CR).mkv 354.7 MiB 2022-01-22 20:44 5 1 11
Anime - Non-English-translated 86 - Eighty Six - S01E18 - FRENCH 1080p WEB x264 -NanDesuKa (CR).mkv 1.4 GiB 2022-01-22 20:31 10 1 11
Anime - Non-English-translated 86 - Eighty Six - S01E18 - FRENCH 720p WEB x264 -NanDesuKa (CR).mkv 722.8 MiB 2022-01-22 20:31 2 0 5
Anime - Non-English-translated 86 - Eighty Six - S01E18 - FRENCH 480p WEB x264 -NanDesuKa (CR).mkv 379.0 MiB 2022-01-22 20:31 2 0 4
Anime - English-translated Saihate no Paladin - 08 - ENG 1080p WEB x264 -NanDesuKa (CR).mkv 1.3 GiB 2022-01-22 20:02 24 4 44
Anime - English-translated Saihate no Paladin - 08 - ENG 720p WEB x264 -NanDesuKa (CR).mkv 700.1 MiB 2022-01-22 20:02 13 3 23
Anime - Non-English-translated Saihate no Paladin - 08 - FRENCH 1080p WEB x264 -NanDesuKa (CR).mkv 1.4 GiB 2022-01-22 20:02 8 1 11
Anime - English-translated Saihate no Paladin - 08 - ENG 480p WEB x264 -NanDesuKa (CR).mkv 355.5 MiB 2022-01-22 20:01 5 2 14
Anime - Non-English-translated Saihate no Paladin - 08 - FRENCH 720p WEB x264 -NanDesuKa (CR).mkv 722.3 MiB 2022-01-22 20:01 2 0 3
Anime - Non-English-translated Saihate no Paladin - 08 - FRENCH 480p WEB x264 -NanDesuKa (CR).mkv 377.8 MiB 2022-01-22 20:01 1 0 6
Anime - Non-English-translated World Trigger - S03E14 - VOSTFR 1080p WEB x264 -NanDesuKa (ADN).mkv 536.9 MiB 2022-01-22 19:20 29 4 45
Anime - Non-English-translated World Trigger - S03E14 - VOSTFR 720p WEB x264 -NanDesuKa (ADN).mkv 285.2 MiB 2022-01-22 19:16 9 3 26
Anime - Non-English-translated World Trigger - S03E14 - VOSTFR 480p WEB x264 -NanDesuKa (ADN).mkv 115.1 MiB 2022-01-22 19:14 2 0 4
Anime - Non-English-translated Genjitsu Shugi Yuusha no Oukoku Saikenki - 16 - 1080p WEB x264 -NanDesuKa (CR).mkv 1.4 GiB 2022-01-22 19:06 15 3 24
Anime - Non-English-translated 1 Genjitsu Shugi Yuusha no Oukoku Saikenki - 16 - 720p WEB x264 -NanDesuKa (CR).mkv 722.4 MiB 2022-01-22 19:06 4 0 9
Anime - Non-English-translated Genjitsu Shugi Yuusha no Oukoku Saikenki - 16 - 480p WEB x264 -NanDesuKa (CR).mkv 379.3 MiB 2022-01-22 19:06 2 0 4
Anime - English-translated World Trigger - S03E14 - 1080p WEB x264 -NanDesuKa (CR).mkv 1.3 GiB 2022-01-22 18:32 105 3 193
Anime - English-translated World Trigger - S03E14 - 720p WEB x264 -NanDesuKa (CR).mkv 707.0 MiB 2022-01-22 18:32 22 3 37
Anime - English-translated World Trigger - S03E14 - 480p WEB x264 -NanDesuKa (CR).mkv 372.5 MiB 2022-01-22 18:31 8 1 14
Anime - English-translated Genjitsu Shugi Yuusha no Oukoku Saikenki S2 - 03 - 1080p WEB H.264 -NanDesuKa (B-Global).mkv 1.0 GiB 2022-01-22 17:31 4 2 14
Anime - English-translated Genjitsu Shugi Yuusha no Oukoku Saikenki S2 - 03 - 1080p WEB HEVC -NanDesuKa (B-Global).mkv 650.4 MiB 2022-01-22 17:31 3 2 21
Anime - English-translated Genjitsu Shugi Yuusha no Oukoku Saikenki - S01E16 - 1080p WEB H.264 -NanDesuKa (FUNi).mkv 978.8 MiB 2022-01-22 17:31 196 3 352
Anime - English-translated Genjitsu Shugi Yuusha no Oukoku Saikenki - S01E16 - 720p WEB H.264 -NanDesuKa (FUNi).mkv 577.3 MiB 2022-01-22 17:31 24 2 69
Anime - English-translated Genjitsu Shugi Yuusha no Oukoku Saikenki - S01E16 - 540p WEB H.264 -NanDesuKa (FUNi).mkv 319.7 MiB 2022-01-22 17:30 4 1 17
Anime - English-translated Lupin III - Part 6 - 15 - 1080p WEB H.264 -NanDesuKa (B-Global).mkv 1003.2 MiB 2022-01-22 17:26 11 3 16
Anime - English-translated Lupin III - Part 6 - 15 - 1080p WEB HEVC -NanDesuKa (B-Global).mkv 624.2 MiB 2022-01-22 17:26 6 2 18
Anime - English-translated Senpai ga Uzai Kouhai no Hanashi - S01E07 - ENG 1080p WEB H.264 -NanDesuKa (FUNi).mkv 1.0 GiB 2022-01-22 17:06 23 4 51
Anime - English-translated Akebi-chan no Sailor-fuku - S01E03 - 1080p WEB H.264 -NanDesuKa (FUNi).mkv 1.1 GiB 2022-01-22 17:06 3 2 15
Anime - English-translated Senpai ga Uzai Kouhai no Hanashi - S01E07 - ENG 720p WEB H.264 -NanDesuKa (FUNi).mkv 630.3 MiB 2022-01-22 17:06 9 1 20
Anime - English-translated Akebi-chan no Sailor-fuku - 03 - 1080p WEB H.264 -NanDesuKa (B-Global).mkv 1.0 GiB 2022-01-22 17:05 5 1 19
Anime - English-translated Akebi-chan no Sailor-fuku - 03 - 2160p WEB H.264 -NanDesuKa (B-Global).mkv 1.2 GiB 2022-01-22 17:05 10 2 34
Anime - English-translated Akebi-chan no Sailor-fuku - 03 - 2160p WEB HEVC -NanDesuKa (B-Global).mkv 585.7 MiB 2022-01-22 17:05 7 1 17
Anime - English-translated Akebi-chan no Sailor-fuku - 03 - 1080p WEB HEVC -NanDesuKa (B-Global).mkv 647.2 MiB 2022-01-22 17:05 9 1 30
Anime - English-translated Akebi-chan no Sailor-fuku - 03 - 1080p WEB x264 -NanDesuKa (CR).mkv 1.4 GiB 2022-01-22 17:04 22 1 55
Anime - English-translated Akebi-chan no Sailor-fuku - 03 - 720p WEB x264 -NanDesuKa (CR).mkv 725.5 MiB 2022-01-22 17:04 9 1 19
Anime - English-translated Akebi-chan no Sailor-fuku - S01E03 - 720p WEB H.264 -NanDesuKa (FUNi).mkv 627.2 MiB 2022-01-22 17:04 3 1 10
Anime - Non-English-translated Akebi-chan no Sailor-fuku - S01E03 - VOSTFR 1080p WEB x264 -NanDesuKa (WAKA).mkv 713.9 MiB 2022-01-22 17:03 31 2 68
Anime - English-translated Senpai ga Uzai Kouhai no Hanashi - S01E07 - ENG 540p WEB H.264 -NanDesuKa (FUNi).mkv 350.9 MiB 2022-01-22 17:03 0 6 5
Anime - Non-English-translated Akebi-chan no Sailor-fuku - S01E03 - VOSTFR 720p WEB x264 -NanDesuKa (WAKA).mkv 427.8 MiB 2022-01-22 17:03 6 0 18
Anime - English-translated Akebi-chan no Sailor-fuku - 03 - 480p WEB x264 -NanDesuKa (CR).mkv 380.8 MiB 2022-01-22 17:03 1 1 9
Anime - English-translated Akebi-chan no Sailor-fuku - S01E03 - 540p WEB H.264 -NanDesuKa (FUNi).mkv 347.1 MiB 2022-01-22 17:02 4 1 9
Anime - Non-English-translated Akebi-chan no Sailor-fuku - S01E03 - VOSTFR 540p WEB x264 -NanDesuKa (WAKA).mkv 176.3 MiB 2022-01-22 17:01 2 1 5
Anime - English-translated Shikizakura - 12 - ENG 1080p WEB x264 -NanDesuKa (HIDIVE).mkv 468.6 MiB 2022-01-22 16:56 19 2 56
Anime - English-translated Shikizakura - 12 - ENG 720p WEB x264 -NanDesuKa (HIDIVE).mkv 238.3 MiB 2022-01-22 16:56 2 2 17
Anime - English-translated Shikizakura - 12 - ENG 480p WEB x264 -NanDesuKa (HIDIVE).mkv 137.7 MiB 2022-01-22 16:56 5 1 9
Anime - English-translated Sono Bisque Doll wa Koi wo Suru - 03 - 1080p WEB H.264 -NanDesuKa (B-Global).mkv 1.0 GiB 2022-01-22 16:33 9 2 29
Anime - English-translated Sono Bisque Doll wa Koi wo Suru - 03 - 1080p WEB HEVC -NanDesuKa (B-Global).mkv 650.2 MiB 2022-01-22 16:33 30 1 65
Anime - English-translated Sono Bisque Doll wa Koi wo Suru - 03 - 1080p WEB x264 -NanDesuKa (CR).mkv 1.4 GiB 2022-01-22 16:32 97 6 197
Anime - English-translated Sono Bisque Doll wa Koi wo Suru - 03 - 720p WEB x264 -NanDesuKa (CR).mkv 721.5 MiB 2022-01-22 16:32 10 1 30
Anime - English-translated Sono Bisque Doll wa Koi wo Suru - 03 - 480p WEB x264 -NanDesuKa (CR).mkv 380.6 MiB 2022-01-22 16:32 1 2 13
Anime - Non-English-translated Sono Bisque Doll wa Koi wo Suru - S01E03 - VOSTFR 1080p WEB x264 -NanDesuKa (WAKA).mkv 717.5 MiB 2022-01-22 16:31 54 3 130
Anime - English-translated Sono Bisque Doll wa Koi wo Suru - S01E03 - 1080p WEB H.264 -NanDesuKa (FUNi).mkv 1.0 GiB 2022-01-22 16:31 46 1 84
Anime - Non-English-translated Sono Bisque Doll wa Koi wo Suru - S01E03 - VOSTFR 720p WEB x264 -NanDesuKa (WAKA).mkv 431.2 MiB 2022-01-22 16:31 17 1 38
Anime - English-translated Sono Bisque Doll wa Koi wo Suru - S01E03 - 720p WEB H.264 -NanDesuKa (FUNi).mkv 621.3 MiB 2022-01-22 16:31 1 2 11
Anime - Non-English-translated Sono Bisque Doll wa Koi wo Suru - S01E03 - VOSTFR 540p WEB x264 -NanDesuKa (WAKA).mkv 177.3 MiB 2022-01-22 16:31 2 0 6
Anime - English-translated Sono Bisque Doll wa Koi wo Suru - S01E03 - 540p WEB H.264 -NanDesuKa (FUNi).mkv 348.2 MiB 2022-01-22 16:30 2 1 5
Anime - English-translated Cardfight!! Vanguard - overDress - S02E03 - ENG 1080p WEB H.264 -NanDesuKa (FUNi).mkv 1.1 GiB 2022-01-22 16:00 12 2 28
Anime - English-translated Cardfight!! Vanguard - overDress - S02E03 - ENG 720p WEB H.264 -NanDesuKa (FUNi).mkv 686.6 MiB 2022-01-22 16:00 4 2 17
Anime - English-translated Cardfight!! Vanguard - overDress - S02E03 - ENG 540p WEB H.264 -NanDesuKa (FUNi).mkv 371.8 MiB 2022-01-22 16:00 3 2 6
Anime - English-translated Shikkakumon no Saikyou Kenja - 03 - 1080p WEB x264 -NanDesuKa (CR).mkv 1.4 GiB 2022-01-22 15:05 15 4 48
Anime - English-translated Shikkakumon no Saikyou Kenja - 03 - 720p WEB x264 -NanDesuKa (CR).mkv 723.8 MiB 2022-01-22 15:05 16 2 39
Anime - English-translated Shikkakumon no Saikyou Kenja - 03 - 480p WEB x264 -NanDesuKa (CR).mkv 380.5 MiB 2022-01-22 15:05 6 2 27
Anime - English-translated Shikkakumon no Saikyou Kenja - 03 - 1080p WEB H.264 -NanDesuKa (B-Global).mkv 1.0 GiB 2022-01-22 14:01 106 4 227
Anime - English-translated Shikkakumon no Saikyou Kenja - 03 - 1080p WEB HEVC -NanDesuKa (B-Global).mkv 647.2 MiB 2022-01-22 14:01 27 2 98
Anime - English-translated Pokemon Master Journeys The Series - S01E13-E27 - 1080p WEB x264 -NanDesuKa (NF) 8.8 GiB 2022-01-22 13:51 11 5 29
Anime - English-translated Detective Conan - 1035 - 1080p WEB x264 -NanDesuKa (CR).mkv 1.4 GiB 2022-01-22 12:32 9 2 20
Anime - English-translated Detective Conan - 1035 - 720p WEB x264 -NanDesuKa (CR).mkv 718.5 MiB 2022-01-22 12:32 1 1 13
Anime - English-translated Detective Conan - 1035 - 480p WEB x264 -NanDesuKa (CR).mkv 369.6 MiB 2022-01-22 12:31 2 1 12
Anime - English-translated Hanyou no Yashahime - 40 - 1080p WEB x264 -NanDesuKa (CR).mkv 1.4 GiB 2022-01-22 10:02 85 1 184
Anime - English-translated Hanyou no Yashahime S2 - 16 - 1080p WEB H.264 -NanDesuKa (B-Global).mkv 1.0 GiB 2022-01-22 10:02 3 1 16